Tirzepatide – нов и единствен по рода си медикамент за лечение на захарен диабет тип 2


dd 01/06/2023

Tirzepatide (Mounjaro на Eli Lilly) се прилага веднъж седмично с подкожни инжекции. Той е GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) и GLP-1 (glucagon-like peptide-1) рецепторен агонист – една молекула, активираща двата рецептора за естествените инкретинови хормони, секретирани в червата – GIP и GLP-1 (двоен инкретинов агонист). Инкретините отключват глюкозо-засисимата секреция на инсулин и потискат секрецията на глюкагон, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.