Пет причини защо и кога трябва да се назначават SGLT2 инхибитори и GLP-1 агонисти


dd 01/06/2023

Важни предимства за кардио­лозите: 1. SGLT2i и GLP-1RA понижават MACE при пациенти със ЗДТ2 и ССЗ – ефикасни за вторична превенция на ССЗ и сърдечносъдова протекция Първите проучвания за сърдечносъдови крайни резултати (CVOT) със SGLT2i-EMPA-REG OUTCOME (empagliflozin) и CANVAS (canagliflozin), и двете установиха сходни позитивни ефекти за редукция (-14%) на значимите неблагоприятни кардиоваскуларни събития (MACE) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.