Глюкозо-понижаващи медикаменти за кардиоренална протекция


dd 01/06/2023

SGLT2 инхибиторите (SGLT2i) понижават плазмената глюкоза посредством способността да увеличават екскрецията на глюкоза в урината. Те притежават умерена до висока ефикасност да контролират хипергликемията, като степента на тази ефикасност намалява при понижена скорост на гломерулната филтрация (eGFR) <45 ml/min/1.73 m2. Въпреки това, техният обхват на употреба значително се разшири въз основа на данните от проучвания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.