Нови указания на ADA/KDIGO за управление на захарен диабет и хронично бъбречно заболяване


dd 01/12/2022

Мetformin (при eGFR >/= 30 ml/min/1.73m2) и SGLT2 инхибитор с доказани бъбречни и сърдечносъдови ползи (при eGFR >/= 20 ml/min/1.73m2) са глюкозо-понижаваща терапия на първи избор при всички пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). GLP-1 рецепторните агонисти с доказани сърдечносъдови ползи са втора линия терапия, но тяхното основно предимство […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.