Пет аргумента в подкрепа на SGLT2i и GLP-1RA при сърдечносъдови заболявания


dd 01/12/2021

Първото проучване за глюкозопонижаваща терапия, което показа сигнификантно намаление на значимите неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) е EMPA-REG OUTCOME (1). То даде началото на поредица от проучвания за краен сърдечносъдов изход (CVOT) с цел намаление на сърдечносъдовата смърт, хоспитализацията поради сърдечна недостатъчност (СН), превенция и подобрение на бъбречната функция, които се явяват като допълнителни благоприятни ефекти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.