Глюкозо-понижаващи лекарства за намаляване на сърдечносъдовия риск при ЗДТ2


dd 01/12/2021

Постигането на гликемичните цели и редукция на рисковите фактори за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) са важни за намаляване съответно на микроваскуларните и макроваскуларните диабетни усложнения. При пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) – мъже и небременни жени, които иначе са с добро здравно състояние, се препоръчва да се поддържат нива на гликиран хемоглобин <7.0% (до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.