По-добри сърдечносъдови резултати със SGLT-2 инхибитори в сравнение с GLP-1RA при пациенти със ЗДТ2 в реалния живот


dd 01/06/2021

Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер-2 (sodium glucose cotransporter-2 -SGLT2i) и рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (glucagon-like peptide-1 – GLP-1RA) протектират пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечносъдов риск от сърдечносъдови събития, но техните кардиоваскуларни ефекти не са сравнявани директно. За да запълнят тази празнота, авторите на настоящото проучване са провели анализ на бази […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.