Глюкозопонижаващи терапии за намаляване на сърдечносъдовия риск при захарен диабет тип 2


dd 01/12/2020

Нов консенсус на American College of Cardiology (ACC) препоръчва всички пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечносъдов (СС) риск да получават инхибитор на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2i) или рецепторен агонист на глюкагон-подобния пептид 1 (GLP-1RA) с доказани сърдечносъдови ползи за намаляване на СС риск (1). Тази група пациенти със ЗДТ2 включва случаите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.