Захарният диабет – рисков фактор за по-тежка форма на COVID-19


dd 01/11/2020

Захарният диабет (ЗД) e едно от водещите придружаващи заболявания, свързани с по-тежко протичане на инфекцията, причинена от SARS-CoV-2. Пациентите със ЗД имат повишен риск за сериозни усложнения на COVID-19, включително остър респираторен дистрес синдром и мултиорганна недостатъчност. Най-вереятните причини за тази връзка са: 1. Повишен риск за инфекции при диабетната популация поради нарушение в клетъчно-медиирания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.