Semaglutide – ефикасност и профил на безопасност при лечение на ЗДТ2


dd 01/12/2019

Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) e комплексно заболяване с прогресивно протичане. Затлъстяването, което е свързано с инсулинова резистентност, е основата на относителния инсулинов дефицит и други патофизиологични промени, водещи до развитие на метаболитни и сърдечносъдови нарушения. Класическата глюкозо-понижаваща терапия на заболяването с инсулинови секретагози (сулфонилурейни производни) и инсулин е свързана с клинично значими нежелани ефекти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.