Хипогликемията през последното денонощие на болничния престой – предиктор за заболеваемост и смъртност


dd 01/12/2019

Пациентите със захарен диабет (ЗД) и хипогликемия или ниски нормални стойности на кръвната глюкоза (<5.5 mmol/l) през последните 24 часа преди изписването им от болница, са със сигнификантно по-висока вероятност за рехоспитализация през следващите 30 дни, както и имат по-висок риск за летален изход 30 до 180 дни след дехоспитализирането им. Това показват данните от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.