Периоперативно поведение при болни с диабет, подложени на спешни хирургични интервенции


dd 01/06/2019

Диабетът и свързаните с него съпътстващи заболявания увеличават необходимостта от хирургични интервенции. Счита се, че около 10% от пациентите, които имат необходимост от спешни операции, имат диабет. А той, от своя страна, е свързан с повишена заболеваемост, смъртност, продължителен болничен престой и повишени болнични разходи (1). Периоперативната смъртност на болни с диабет е с 50% […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.