Empagliflozin увеличава продължителността на живота при възрастни пациенти със ЗДТ2 и сърдечносъдово заболяване01/12/2018

Оценката на преживяемостта от анализ на данните от проучването EMPA-REG OUTCOME® показва потенциална дългосрочна полза от empagliflozin за увеличаване на очакваната продължителност на живота при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и сърдечносъдово заболяване (ССЗ), според статия в списание Circulation (1). Използвайки математико-статистически модел и допускайки, че демонстрираните благоприятни ефекти на empagliflozin се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.