Два класа глюкозопонижаващи лекарства подобряват преживяемостта при пациентите със захарен диабет тип 201/12/2018

Кой е най-подходящият избор за допълваща metformin терапия? Пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), които не постигат адекватен гликемичен контрол с metformin, имат по-добра преживяемост ако като допълнителна терапия получават инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер тип 2 (SGLT-2i) или рецепторен агонист на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 RA) вместо инхибитор на дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4i) или плацебо (липса на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.