Влияние на различни глюкозо-понижаващи режими върху връзката глюкозен контрол – преживяемост


dd 01/06/2018

Рискът за обща смъртност при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) зависи от нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) – съответно ниски, умерени или високи, които се постигат от алтернативни глюкозо-понижаващи режими, водещи до различна степен на риск за хипогликемия (нисък спрямо по-висок), показаха резултатите от обсервационно проучване, проведено във Великобритания и публикувано в списание […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.