Какво да очакваме от новите указания на ADA/EASD?01/06/2018

Терапевтичният подход при диабет тип 2 (ДТ2) трябва да започва с оценка на риска за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и за други придружаващи заболявания, е основната препоръка, заложена в новите обединени указания на American Diabetes Association (ADA) и European Association for the Study of Diabetes (EASD). Предишната версия е от 2015 година (Diabetes Care 2015; 38:140-149).

Окончателният вариант на новата ревизия ще бъде представен на 5 октомври тази година в Берлин по време на конгреса на EASD и ще бъде публикуван в Diabetes Care и Diabetologia.

Работната версия на документа бе обсъдена на 26 юни по време на двучасов симпозиум, провел се в рамките на тазгодишните научни сесии на ADA.

Промяната в стила на живот и metformin остават крайъгълните камъни в лечението на ДТ2. Metformin запазва позицията си на терапия на първи избор за контрол на хипергликемията при ДТ2 поради доказани ефикасност и безопасност, и ниската си цена.

GLP-1 рецепторните агонисти или SGLT2 инхибиторите трябва да имат предимство пред инсулина като втора линия терапия поради установени сърдечносъдови ползи (при пациенти с висок сърдечносъдов риск).

Изборът на средство за постигане на целите за гликемичен контрол се определя от придружаващата патология. Наличието на ССЗ е показание за избор на определени глюкозо-понижаващи средства за постигане на прицелните стойности на кръвната глюкоза.

За пациенти с атеросклеротично сърдечносъдово заболяване (АССЗ) или със сърдечна недостатъчност (СН) са разработени отделни алгоритми.

При случаи, при които водещо е АССЗ, се препоръчва GLP-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA) с доказан сърдечносъдов ползотворен ефект или SGLT2 инхибитор (SGLT2i) с доказан сърдечносъдов ползотворен ефект (при адекватна бъбречна функция).

При случаите, при които водеща е СН, се препоръчва SGLT2i, който е доказал в проучвания за сърдечносъдова безопасност, че подобрява сърдечната функция (при условие, че пациентът има адекватна бъбречна функция) или алтернативният избор е GLP-1 RA, който има доказани сърдечносъдови ползи.