Диетата може да води до ремисия на диабет тип 201/06/2018

Загубата на тегло посредством радикална нискокалорична диета може да доведе до обратно развитие диабет тип 2, без да е необходимо лечение с медикаменти или бариатрична хирургия, показаха резултатите от проучване на изследователи от първични здравни практики във Великобритания, публикувани в Lancet (1).

В проучването DiRECT са участвали 298 пациенти, на възраст от 20 до 65 години, с диагностициран диабет тип 2 през предшестващите шест години, индекс на телесна маса 27-45 kg/m2, ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c <12%), нелекувани до момента с инсулин.

Половината от участниците са постигнали загуба на 10 до 15 kg телесно тегло с помощта на нискокалорична диета (825-850 kcal/ден в продължение на три до пет месеца), последвана от диета за поддържане на теглото. При тази група е бил преустановен приемът на глюкозо-понижаващи и антихипертензивни средства.

Останалата половина, контролна група, е получавала най-ефикасната в момента терапия за контрол на заболяването, но без програма за редукция на теглото.

За период от общо 12 месеца, 24% от пациентите в интервенционалната група са редуцирали теглото си с =/>15 kg в сравнение с нито един случай в контролната група (p<0.0001).

В интервенционалната група, близо половината (46%) от участниците са постигнали ремисия: 86% при редукция на теглото с 15 kg, 57% при загуба на 10 до 15 kg, 34% при загуба на 5 до 10 kg и 7% при редукция <5% (дозо-зависим модел). В контролната група, само при 4% е наблюдавано подобрение на метаболитните показатели (odds ratio 19.7, 95% CI 7.8-49.8; p<0.0001).

Средната загуба на тегло е 10.0 kg (SD 8.0) в интервенционалната група и 1.0 kg (3.7) в контролната група (коригирана разлика -8.8 kg, 95% CI от -10.3 до -7.3; p<0.0001).

За ремисия е било прието ниво HbA1c <6.5% в продължение на най-малко два месеца и липса на нужда от прилагане на глюкозо-понижаваща терапия за периода на проследяване от 12 месеца.

Резултатите от това проучване подчертават още веднъж, че диетата, водеща до редукция на теглото, е есенциална за лечението на ДТ2. При нито един участник в това проучване, който е натрупал допълнително тегло, не е настъпила ремисия.

Вместо да акатуваме коренната причина за ДТ2 – абдоминалното затлъстяване и свързаната с това инсулинова резистентност, указанията за поведение насочват фокуса на внимание изцяло към понижаване на нивата на кръвната глюкоза посредством медикаменти, които често имат високи цени.

Този тип указания с основание повдигат въпроса дали техните автори, които са водещи експерти в диабетологията, са обективни и безкорисни при отправяне на съвети към първичната здравна мрежа и взимането на решения за насочване на средствата на здравните системи?

Диетата и промяната в начина на живот, които водят до понижен енергиен (калориен) внос и увеличен енергиен разход (повишена физическа активност), са най-рядко използваните средства за лечение на диабет тип 2.

Използван източник:

1. Lean M., Leslie W., Barnes A. et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018; 391 (10120):541-551 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33102-1/fulltext