Задължителни прегледи при специалист ендокринолог за издаване на шофьорска книжка на хора с диабет01/12/2017

В проект на нова наредба на здравното министерство за изискванията за физическата годност на шофьорите са въведени изискванията на евродиректива относно свидетелствата за управление на превозни средства в българското законодателство, които влизат в сила от 1 януари 2018.

Според евродирективата, свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на моторно превозно средство (МПС) със захарен диабет могат да се издават или подновяват при условие, че те провеждат “редовни медицински прегледи, които гарантират, че са в състояние безопасно да управляват превозно средство, като се вземат предвид последиците от заболяването и това е удостоверено от лекар-ендокринолог“.

Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет, лекуван с лекарствен продукт, който потенциално може да предизвика хипогликемия, могат да се издават или подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия и е способно да се справи адекватно с това състояние.

“Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията“. Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които страдат от трудно компенсиран захарен диабет, придружен с чести хипогликемии и труден контрол, докато пациентът не представи клинични или лабораторни изследвания и медицинско заключение от лекар-ендокринолог, подкрепящи неговото стабилно състояние.

Свидетелствата за управление не се издават или подновяват до три месеца след последното състояние на хипогликемия по време на всекидневна активност (будно състояние)“.

Евродирективата въвежда категорична забрана за издаване на медицинско удостоверение, че водачът е годен да шофира при: аневризма на аортата над 55 mm; сърдечна недостатъчност от IV степен; заболявания и операции на клапанния апарат на сърцето (болест на сърдечната клапа с аортна регургитация, аортна стеноза, митрална аортна регургитация или митрална стеноза); ако функционалната способност се оценява на IV степен или са регистрирани случаи на загуба на съзнание, синдром на Бругада със загуба на съзнание или осуетена внезапна сърдечна смърт.

Дори при тежки състояния като исхемичен мозъчен инсулт, след трансплантация на сърце, тахикардии и други съдови заболявания се запазва възможността за индивидуална медицинска преценка дали човек е в състояние да шофира.

В наредбата е записано, че свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със сърдечносъдови заболявания могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда “редовни медицински прегледи, които гарантират, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство предвид последиците от заболяването и това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар-специалист по кардиология или нервни болести“.