Национално проучване: Информираност относно захарния диабет01/12/2017

Данните от национално проучване за информираността на българите относно захарния диабет (ЗД) бяха представени в началото на ноември. Изследването е проведено от JTN Research през май тази година в партньорство с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АRPharM).

То е реализирано под формата на онлайн маркетингово изследване сред 1000 души, пропорционално разпределени във всички региони на България, като сегашните резултати са сравнени с тези от проведено през 2013 г. сходно проучване.

Съотношението между мъже и жени е 50:50 на възраст от 16 до 60 години. Данните показват, че 400 души (58% жени и 42% мъже) от анкетираните са със захарен диабет, като 200 от тях са на инсулин.

Според вида на лечението им, анкетираните със ЗД са разделени на две групи – на перорални средства и на инсулин.

В първата група се отчита 20% спад в измерването на кръвната глюкоза поне веднъж месечно – от 90% през 2013 г. на 70% сега. Почти 75% от лекуващите се с таблетки твърдят, че знаят стойностите на кръвна глюкоза на гладно, които са проблемни, и реално 90% от тях посочват нива над 6 ммол/л. За сравнение, през 2013 г. над 94% посочват отговор над 6 ммол/л, което показва леко намаляваща информираност.

Според проучването, 54.5% от лекуваните с таблетки са изследвали гликирания си хемоглобин през изминалите 12 месеца, което е спад с около 3% спрямо данните от 2013 г. Резултатите показват нарастване на процента на посетилите ендокринолог през последната година от 59% през 2013 г. на 67% сега.

Данните в групата на инсулин показват, че 88% измерват кръвната си глюкоза поне веднъж месечно – спад в сравнение с 2013 г., когато абсолютно всички са измервали кръвната си глюкоза.

85% са заявили, че знаят стойностите на кръвната глюкоза на гладно, които са проблемни, и реално 92% от тях посочват нива над 6 ммол/л. За сравнение, през 2013 г. 85% посочват нива над 6 ммол/л, което е индикация за леко увеличаваща се информираност сред пациентите на инсулин.

70% от тези, чийто стойности са били над 6 ммол/л, споделят, че са коригирали дозата на инсулина, която приемат, но само 11% от тях са се консултирали с ендокринолог за резултатите си.

Според проучването, 78% от диабетиците на инсулин са мерили гликирания си хемоглобин през изминалите 12 месеца, което е спад с около 2% спрямо данните от 2013 г.

Изводите от проучването посочват, че 15% от пациентите със ЗД не знаят какви са притеснителните нива на кръвната глюкоза. Средно 34% не са измервали нивото на гликирания си хемоглобин през последните 12 месеца, а около 20% от тях не знаят какво означава този показател.