Национална информационна кампания повишава вниманието към сърдечносъдовия риск при захарен диабет тип 201/12/2017

По повод на Световния ден за борба с диабета (14-ти ноември) стартира национална информационна кампания за повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при хората със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2).

Инициативата е под надслов: „Когато мислиш за своята кръвна захар, помисли и за сърцето си!” и се организира от Българско дружество по ендокринология и фармацевтична компания Boehringer Ingelheim България.

Кампанията стартира с пресконференция, на която проф. д-р Анна-Мария Борисова, председател на Българско дружество по ендокринология, и проф. д-р Цветалина Танкова, секретар на Българско дружество по ендокринология, обясниха защо е важно да се обръща внимание на сърдечносъдовия риск, свързан със ЗДТ2.

“Основната причина за смъртност при захарен диабет тип 2 са сърдечносъдовите усложнения, които се явяват по-рано и имат по-бърза прогресия. Доказано е, че рискът за сърдечносъдово заболяване е 2-4 пъти по-висок при хората с диабет в сравнение с общата популация, а когато ЗДТ2 е придружен от миокарден инфаркт или инсулт, очакваната продължителност на живота е понижена средно с 12 години,“ сподели проф. Борисова.

Проф. Танкова обърна внимание на комплексния подход при ЗДТ2:„При избор на терапия трябва да се мисли не само за кръвната глюкоза, но и за сърцето на пациента – за контрол на налични сърдечносъдови заболявания и рискови фактори. Само с такъв комплексен подход можем да удължим живота на нашите пациенти. При наличие на сърдечносъдово заболяване трябва да се дава предимство на медикаменти за лечение на диабета с доказан кардиопротективен ефект”.

Кампанията е с национален обхват и ще започне с разпространение на образователни листовки до пациентите в диагностично-консултативните центрове в София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора и Пловдив. Инициативата ще продължи чрез разпространение на информационни материали в пощенските станции в страната, метро станциите в столицата, както и посредством излъчване на информационни клипове в радиото и телевизията.

Захарният диабет е съществен рисков фактор за поява на сърдечносъдови заболявания (1), която до голяма степен се дължи на ускорената коронарна атеросклероза, която се развива в по-ранна възраст и прогресира по-бързо до сърдечносъдови инциденти, отколкото при хората, които нямат диабет (2).

Доказано е, че приблизително 50% от пациентите с диабет умират от сърдечносъдово заболяване, а рискът за смърт поради сърдечносъдови причини е от два до четири пъти по-висок при хората с диабет (3).

Факторите, които се свързват с повишена смъртност сред диабетиците, са мъжкият пол и голямата продължителност на диабета (4). Диабетът повишава 2.5 пъти риска за развитие на сърдечна недостатъчност.

Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност при пациенти със захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, хипергликемия, хиперинсулинемия… (5).

Някои традиционни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване при пациенти със захарен диабет са наличие на артериална хипертония, тютюнопушене, затлъстяване хипергликемия (6).

ЗДТ2 е най-често срещаният тип диабет, характерен за зрялата и напреднала възраст, с изразено генетично предразположение. Настъпва вследствие на отпадане на действието на инсулина – инсулинова резистентност. Тя се дължи на дефект на инсулиновите рецептори и пострецепторен дефект, което води до нарушено усвояване на глюкоза от клетките (7).

Ако заболяването бъде открито навреме и правилно контролирано, се намалява вероятността за допълнителните усложнения и тежките последствия от съпътстващи заболявания, характерни за ЗДТ2. Това може да се случи посредством правилно хранене, умерена физическа активност и избор на подходяща терапия (8).

Използвани източници:

1. Sharma M., Farmer J., Garber A . Type 2 diabetes and cardiovascular risk factors, Current Medical Research and Opinion, 2011, 27:sup3, 1-5

2. Zeadin M. et al., Molecular mechanisms linking diabetes to the accelerated development of atherosclerosis, Can J Diabetes 2013;37:345e350

3. Morrish N. et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia 2001;44 Suppl 2:S14

4. Kautzky-Willer A., Harreiter J., Pacini G. Sex and gender differences in risk, pathophysiology and complications of type 2 diabetes m. Endocrine Reviews, 2016;37(3):278-316

5. Kannel W., McGee D. Diabetes and cardiovascular disease. The Framingham Study. JAMA. 1979;241(19):2035-2038

6. Kalofoutis C., Piperi C., Kalofoutis A. et al. Type II diabetes mellitus and cardiovascular risk factors: Current therapeutic approaches. Experimental & Clinical Cardiology. 2007;12(1):17-28

7. American Diabetes Assocoation: http://www.diabetes.org/diabetes-basics/type-2/?referrer=https://www.google.de

8. Gaede P. et al, Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes, N Engl J Med 2008;358:580-91