Metformin повлиява прогресията на абдоминалните аортни аневризми01/12/2017

Терапията с глюкозо-понижаващото средство metformin намалява скоростта на увеличаване на диаметъра абдоминалните аортни аневризми (ААА), проследени чрез ултразвуково изследване или компютърни томографии (СТ), показват резултатите от проучване, публикувано в British Journal of Surgery (1). В това изследване са участвали 1697 пациенти с ААА, проследени относно прогресията на съдовите изменения за период от една до 3.6 години.

Данните от образните изследвания са установили значимо по-ниска годишна скорост на максимално увеличаване на диаметъра на ААА при лекуваните с метформин 173 пациенти спрямо останалите участници (OR 0.59 според данните от ултразвуковите изследвания, р=0.008; OR 0.38 според данните от повторните СТ, p=0.011; OR 0.13 според данните от по-детайлните СТ, р=0.010) дори и след изключване на влиянието на други променливи величини като пол, тютюнопушене и наличието на сърдечносъдово заболяване (р=0.007-0.029). Не е бил наблюдаван подобен ефект от терапията с други антидиабетни средства.

Резултатите от настоящото проучване са сходни на данните от други изпитвания (2, 3), които също показват, че най-често използванното лекарство за лечение на захарен диабет тип 2 може значително да забавя прогресията на ААА.

Метформин намалява възпалението и оксидативния стрес (плейотропни противовъзпалителни ефекти) върху васкулатурата. Може ли той да забавя аневризмалната аортна дегенерация и експанзия налага провеждането на допълнителни изследвания (4).

Използвани източници:

1. Golledge J., Moxon J., Pinchbeck J. et al. Association between metformin prescription and growth rates of abdominal aortic aneurysms. Br J Surg. 2017;104:1486-1493 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.10587/abstract

2. Fujimura N., Xiong J., Kettler E. et al. Metformin treatment status and abdominal aortic aneurysm disease progression. J Vasc Surg. 2016;64:46-54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925242

3. Xu B., Kettler E., Xiong J. et al. Does metformin suppress aneurysmal aortic degeneration? J Vasc Surg. 2015;62:524 http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(15)01158-1/pdf

4. Hinchliffe R. Metformin and abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017; 54, (6):679-680 http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30518-X/pdf