Диабетната кетоацидоза е предиктор за по-лош дългосрочен гликемичен контрол


dd 01/12/2017

Изявата на захарния диабет тип 1 (ЗДТ1) с диабетна кетоацидоза (ДКА) в педиатричната популация е предиктор за по-лош гликемичен контрол, независимо от останалите демографски и/или социалноикономически рискови фактори, показват резултатите от проучване в САЩ, публикувани в Diabetes Care (1) В обсервационното проучване, проведено в Barbara Davis Center for Diabetes, са включени близо 3364 деца на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.