SGLT-2 инхибиторите са с по-нисък риск за сърдечна недостатъчност и фатален изход в сравнение с други глюкозопонижаващи лекарства


dd 01/06/2017

Резултати от проучването CVD-REAL* Захарен диабет тип 2 (ДТ2) e основен рисков фактор за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и смъртност, въпреки напредъка в терапията. Сърдечната недостатъчност (СН) е особено често усложнение на ДТ2 с ниска петгодишна преживяемост (<25%). Необходими са нови терапии, които не само да подобрят гликемичния контрол при ДТ2, но да намалят и високия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.