Резултати от проучванията SWITCH 1 и SWITCH 2 и значението им за клиничната практика


dd 01/06/2017

Подобряването на гликемичния контрол при пациентите със захарен диабет (ЗД) чрез интензифициран терапевтичен подход е свързано с намаляване на риска от микроваскуларни усложнения (1, 2). ЗД тип 2 се характеризира с комплексна пaтогенеза. Това прави трудно намирането на „идеалното“ лечение и налага ранното иницииране на комбинирана терапия с различни групи антидиабетни медикаменти, включително и на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.