Metformin – доказан лидер за начална и комбинирана терапия на диабет тип 201/12/2016

Терапията с metformin при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) e свързана с 30 до 40% по-нисък риск за сърдечносъдова смърт (фатален миокарден инфаркт или фатален инсулт) в сравнение със сулфонилурейни производни като glimepiride и glipizide, показа системен обзор и мета-анализ на 204 проучвания, обхванали 1.4 милииона души. Резултатите от анализа бяха публикувани в Annals […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.