ДОБЪР ДЕН01/12/2016

Уважаеми колеги,

В последната за 2016 година книжка на Доктор Д обсъждаме новите указания на американското Endocrine Society относно клиничното приложение на новите технологии – системи за постоянна подкожна доставка на инсулин (инсулиновите помпи) и монитори за постоянно наблюдение на глюкозата в реално време за лечение и контрол на диабета.

Първият прототип на изкуствения панкреас получи през тази есен одобрение от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) да се използва за лечение на пациенти с диабет тип 1 на възраст най-малко 14 години. Minimed 670G на фирма Medtronic е първата хибридна система, която може автоматично да доставя инсулин, в зависимост от стойностите, отчетени от сензорите за постоянно наблюдение на глюкозата.

Сензорите са четвърто поколение и автоматично регулират доставката на базален инсулин, така че нивото на кръвната глюкоза да бъде максимално близко до нормалното (6.7 mmol/l), ограничавайки гликемичната нестабилност. Появата на Minimed 670G се очаква с САЩ през пролетта на 2017 година, а на международния пазар – в средата на годината.

След повече от 10 години, наблюдателната фаза на проучването DPP (Diabetes Prevention Program) показа, че кумулативната честота на диабет тип 2 (ДТ2) остава по-ниска в групите с промяна в нездравослония начин на живот или с прием на metformin, в сравнение с плацебо, като тази съществена разлика не може да бъде напълно обяснена с промените в телесното тегло…

След средно 11.9 години, групата с редовна физическа активност в продължение на 150 минути на седмица продължава да има с 5% по-ниска честота на ДТ2 (HR 0.95, p<0.0001) в сравнение с по-ленивите участници. Тези резултати още веднъж потвърждават, че редовната физическа активност остава най-доброто предпазно средство срещу метаболитните нарушения, които водят по появата на ДТ2.

Наздраве, по повод на предстоящите празници! Но, движете се за здраве през свободното ви време!

Приятно четене на Доктор D!

Покажете броя на колега