ДОБЪР ДЕН01/12/2015

Уважаеми колеги,

Доктор Д вече 18 години изпълнява обещанието си да информира българските лекари за новостите в областта на диабетологията, метаболитната кардиология и свързаните специалности. Това са 72 броя на списанието, 3000 страници, близо 1000 статии… А в уеб страницата http://www.spisaniemd.bg ни има архивирани около 3300 статии, свързани с диабета!

Уникалното на Доктор Д, както и на другите ни две специализирани списания за лекари (МД и Кардио Д) е публикуването на статии, свързани с гранични и припокриващи се медицински специалности – ендокринология и кардиология, ендокринология и онкология, еднокринология и репродуктивна медицина, диабетология, обезитология и липидология, педиатрия и ендокринология…

Това прави списанието толкова търсено от всички колеги, които са положили Хипократова клетва и следователно са привърженици на холистичната медицина като мироглед за опазване и възстановяване на здравето, но практикуват персонализирана хуманна медицина като подход към всеки пациент.

Единствена по рода си е редакционната връзка между трите наши списания – на страница 42 в този брой на Доктор Д публикуваме заглавията на статии в МД, които са с ендокринологична насоченост… Кардио Д отразява най-новото в клиничната практика при лечението на сърдечносъдовите заболявания на пациентите със захарен диабет, включително и новости, представени на тазгодишния конгрес на Европейското кардиологично дружество. В последния брой на МД за тази година, в онкология, може да четете за съвременна класификация и терапия на тиреоидния карцином, а в офталмология – за нови терапевтични възможности при диабетна ретинопатия…

Най-лесният начин да не пропускате новите броеве на трите списания (общо 14 книжки всяка година), е като се абонирате – обадете се на телефон 02/822 04 18 или ни пишете на office@protos.bg.

В зимния брой на Доктор Д ви предлагаме най-важното от новите указания на Американската диабетна асоциация (ADA) за диагностично и терапевтично поведение при пациенти с диабет тип 1 (ДТ1) на различна (от детска до напреднала) възраст, както и при пациенти с изява на автоимунното заболяване в детско-юношеска възраст и по-късно през живота. ADA въвежда препоръчваната от Международното дружество по детски и юношески диабет (ISPAD) единна таргетната стойност за контрол на гликирания хемоглобин (HbA1c <7.5%) при цялата педиатрична популация с ДТ1, без разлики между отделните възрастови категории (под 6 години, 6-12 и 13 и повече години). При възрастните с ДТ1, ADA запазва принципно таргетната стойност на HbA1c <7%, но препоръчва индивидуален подход – при някои пациенти могат да се поставят по-стриктни цели – HbA1c<6.5% (при бременни жени <6%), а при други случаи да е по-безопасно по-умереното поведение (<8.5%).

В новата рубрика Диабетна технология сме отразили две важни теми: призив на експертите от ADA и EASD за прозрачност на данните относно проблеми с инсулиновите помпи, както и информация за дебюта в Европа на първия глюкомер без убождане, който измерва глюкозата в интерстициална течност. Публикуваме тези две статии и поради много запитвания на читатели на вестник Клуб Д – пациенти с диабет и родители на деца с диабет.

За ендокринолози, кардиолози и общопрактикуващи лекари предлагаме статия за връзката на метаболитния синдром със сърдечната недостатъчност, както и данни за предимствата на глюкозопонижаващи средства като SLGT2 инхибиторите не само за подобряване на гликемичния контрол при пациентите с диабет тип 2 (ДТ2) и изявено сърдечносъдово заболяване, но и за благоприятен профил на сърдечносъдова безопасност.

За акушер-гинеколози и неонатолози сме подготвили обзор за гестационния диабет, както и за връзката му с асистираната репродукция.

Всички колеги, които лекуват всекидневно пациенти с ДТ2, могат да прочетат препоръките на два български колектива от ендокринолози, които споделят своя практически опит при избора на GLP-1 рецепторни агонисти (GLP-1 RA).

Средство на първи избор за лечение на ДТ2 остава metformin, но GLP-1 RA са поставени на първо място сред медикаментите на втори избор от ADA и Американската асоциация на клиничните ендокринолози (AACE). Подходяща алтернатива на GLP-1 RA са SLGT2 инхибиторите, които се прилагат перорално и се предлагат в готови фиксирани комбинации с метформин.

Приятно четене на Доктор D!

Покажете броя на колега