Диабет тип 1 и бременност01/12/2015

Диабет тип (ДТ1) засяга 0.1-0.2% от всички бременни. По време на бременността настъпват значителни промени в инсулиновата чувствителност, което може да доведе до големи изменения на нуждите от инсулин.

При бременните жени с ДТ1 е необходимо стриктно проследяване от експерти с опит в областта на акушерството, ендокринологията и майчино-феталната медицина. При пациентки, които планират бременност или които са бременни, е необходимо нивата на кръвната глюкоза да се изследват често (понякога 10 или повече пъти на ден), за да се постигнат почти нормални нива на гликирания хемоглобин (HbA1c) без прекомерна хипогликемия.

Препоръки Американската диабетна асоциация (ADA) за поведение при бременни жени с ДТ1 (1):

- Още от настъпването на пубертета пациентките трябва да бъдат консултирани за евентуалното настъпване на бременност и подходящи мерки за контрацепция трябва да бъдат обсъдени с жените, които не желаят да забременяват

- Тъй като повечето бременности не са планирани, при жени в детеродна възраст е необходимо да се взимат предвид рисковете и ползите от приложението на медикаменти, които са противопоказани или не се препоръчват за приложение при бременни - статини, инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим и ангиотензин рецепторни блокери

- прием на хранителни добавки с фолиева киселина трябва да започне преди концепцията, още с планирането на бременност, с цел понижаване на риска за конгенитални дефекти

- Целта е преди концепцията нивата на гликирания хемоглобин да бъдат възможно най-близки до нормалните (HbA1c<7%), ако това не води до хипогликемия; по време на бременността се препоръчва ниво на HbA1c<6%

- Хранителният прием трябва да бъде оптимизиран според общите препоръки за бременните жени

Използван източник:

1. Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2014; 37(7): 2034-2054 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2014/06/09/dc14-1140.full.pdf+html