Асистираната репродукция повишава риска за гестационен диабет01/12/2015

Използването на асистирани репродуктивни технологии (ART) повишава риска за гестационен захарен диабет (ГЗД) с около 30% (честота 17.6% спрямо 14.2% при жените с естествено настъпила бременнност, p<0.05), показваха резултатите от проведено във Франция проучване, представени по време на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) в Стокхолм (1).

Честотата на ГЗД е била по-висока при жените, подложени на ART (in-vitro фертилизация – IVF), отколкото при тези с хормонална индукция на овулацията – съответно 18.3 спрямо 15.5%.

Провеждането на ART е продължило да бъде независим рисков фактор за ГЗД (1.32 пъти по-голяма вероятност, p<0.05) след изключване на влиянието (мултивариантен анализ) на други известни рискови фактори за появата на хипергликемични нарушения по време на бременността като наднормено тегло, анамнеза за предишен аборт или за ГЗД, или фамилна анамнеза за ЗД тип 2.

Участничките в това проучване са били подложени на селективен скрининг за захарен диабет (ЗД) преди подлагането им на ART (за изключване на подлежащо предиабетно състояние) и за ГЗД след настъпването на бременността.

Най-честите усложнения, свързани с ГЗД, наблюдавани от авторите на проучването, са били прееклампсия, макрозомия (тегло на новородените над 4 kg) и раменна дистокия.

Основният извод на авторите е, че при всички бременни, при които е била използвана ART, трябва да се провежда селективен скрининг за ГЗД. ART е още един рисков фактор за ГЗД, въпреки че причината за тази зависимост е неизвестна.

Наред с това, жените, при които е планирано провеждането на ART, трябва да бъдат изследвани за нарушения в глюкозния толеранс (предиабетни състояния) преди подлагането им на тази процедура.

Използван източник:

1. Cosson Е., A. Diallo А., Merioud В. et al.The prevalence and prognosis of gestational diabetes mellitus after assisted reproductive technology. European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2015 Meeting; Stockholm, Sweden. Abstract 146, September 17, 2015