Сърдечносъдови ефекти на глюкозопонижаващите медикаменти при пациентите с диабет тип 2


dd 01/10/2015

Предимство имат антидиабетните средства който: 1. понижават ефективно нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c), но в същото време не увеличават риска за хипогликемия и не водят до наддаване на тегло 2. не агравират, а в идеалния случай дори подобряват сърдечносъдовите рискови фактори и понижават сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност При нуждата от комбинирана терапия трябва да се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.