Периоперативeн гликемичен контрол при диабет


dd 01/10/2015

Захарният диабет (ЗД) засяга около 4-5% от населението в развитите страни, а в болнични условия честотата варира от 5.5 до 31%. Заболяването е свързано с повишена болнична заболеваемост и удължен престой, независимо от основната патология. Наличните данни сочат значително по-продължителен престой при хирургични пациенти със ЗД, подложени на оперативно лечение. Основна цел на периоперативното поведение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.