Захарен диабет и остеопороза


dd 01/04/2015

Повишен риск за фрактури Подрастващите с диабет тип 1 (ДТ1), в следствие на инсулиновия дефицит (липсата на анаболни ефекти на инсулина), могат да не достигнат върховата костна маса поради нарушена остеогенеза. При пациентите с ДТ1 е особено намалена костната минерална плътност (КМП) на шийката на фемура. Поради това, при тази популация болни трябва над 45-годишна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.