Vildapliptin като втора линия терапия на диабет тип 2, сравнен в реалната клинична практика с други перорални глюкозо-понижаващи средства


dd 01/04/2015

Данни от проучването EDGE при 12 месеца терапия Vildapliptin, използван като второ перорално антидиабетно средство (ПАДС), може да понижава гликирания хемоглобин до таргетните стойности, без това да води до добре известните нежелани странични ефекти на останалите ПАДС, прилагани в реалната клинична практика – най-често наддаване на тегло и повишена честота на хипогликемии, показват резултатите от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.