Управление на остатъчния сърдечносъдов риск при пациентите с диабет тип 2: роля на комбинацията simvastatin и fenofibrate


dd 01/04/2015

Употребата на статини намалява значително повишения риск за сърдечносъдови заболявания (ССЗ), характерен за пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), но остатъчният сърдечносъдов риск продължава да е висок, особено при тези от тях със смесена (атерогенна) дислипидемия (1). Употребата на фибрати понижава увеличените нива на триглицеридите (ТГ) и повишава ниските стойности на холестерола в липопротеините с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.