Място на рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид тип 1 (GLP-1RA) в съвременните алгоритми за лечение на захарен диабет тип 2


dd 01/04/2015

Сред методичните указания за терапия на диабета с най-голяма тежест са препоръките на Американската диабетна асоциация (ADA) и Американската асоциация на клиничните ендокринолози (AACE), както и на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) (1-4). В глобален план значимо място заемат и препоръките на Международната диабетна федерация (IDF), но те имат по-общ характер и тяхната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.