БиоКрил Актив е ефективен за подобряване на липидния профил при диабет тип 201/04/2015

Приемът на крилово масло, в комбинация с промени в стила на живот (диета и физическо натоварване), повлиява благоприятно липидния профил, което може значимо да намали риска за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност, включително и при пациентите с диабет тип 2 (1, 2, 3, 4).

Съдържащата се в маслото от крил (вид морска скарида) комбинация от омега-3 полиненаситени мастни киселини с дълга верига (n-3 long chain polyunsaturated fatty acids – n-3 LCPUFAs) и фосфолипиди е безопасна и обещаваща интервенция за понижаване на серумните нива на триглицеридите (TG) на гладно и увеличаване на омега-3 индекса, без съпътстващо увеличаване на холестерола в липопротеините с ниска плътност (low-density lipoprotein cholesterol – LDL-C) или на общия холестерол (4).

Дислипидемията е нарушение на липопротеиновия метаболизъм, което може да включва повишени нива на TG, на общия холестерол и на LDL-C и/или намаляване на холестерола в липопротеините с висока плътност (high-density lipoprotein cholesterol – HDL-C).

Богатите на ТG липопротеини имат известни атерогенни свойства, но когато се съчетаят с намалени концентрации на HDL-C и с увеличени нива на LDL-С се повишава рискът за сърдечносъдови заболявания.

Терапевтична възможност за понижаване на TG и за потенциално редуциране на кардиоваскуларния риск е приемът на n-3 LCPUFAs, за които е известно, че намаляват продукцията на TG и увеличават техния клирънс.

Според данни на различни изследователски екипи n-3 LCPUFAs ефективно редуцират нивата на TG, когато се приемат в доза от 1 до 3 g/ден (източници от Канада) и 2 до 4 g/ден (източници от Европа).

Наскоро проведен мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания показа, че стойностите на TG се понижават дозо-зависимо от n-3 LCPUFAs – ейкозапентаноева киселина (eicosapentaenoic acid – EPA) и докозахексаноева киселина (docosahexaenoic acid – DHA).

Въпреки че данните за връзката доза-терапевтичен ефект при прием на EPA и DHA в дози под 1 g/ден са ограничени, се предполага, че дори умереният прием на n-3 LCPUFAs може да бъде от полза за понижаването на серумните нива на TG на гладно.

Морските ракообразни, наричани крил, са основен източник на глицерофосфолипида фосфатидилхолин (РС), който е свързан предимно с EPA и DHA.

Крилът (Euphausia saperba) принадлежи към вида на зоопланктонови организми, най-голямата биомаса в света, които се срещат в чистите, дълбоки води на Антарктика. Храни се с фитопланктон и е много по-богат на хранителни вещества, в сравнение с останалите морски видове, които могат да се използват като източник на храна за хората.

Съдържащите се в криловото масло EPA и DHA имат голяма бионаличност, което вероятно се дължи на факта, че те са свързани с фосфолипиди (PL), а не с триглицериди или под формата на свободни мастни киселини.

Криловото масло се характеризира с по-високо съдържание на EPA в сравнение с DHA, със съотношение 2:1. Съществува консенсус в научната литература, че приемът с храната на EPA и DHA (поотделно или в комбинация) може да намали повишените нива на TG, но изглежда, че DHA (но не EPA) е отговорна за същевременното повишение на LDL-C, което се наблюдава най-често при пациенти с много високи нива на TG (>5.6 mmol/l).

Поради това, съотношението между EPA и DHA 2:1 в маслото от крил може да е от полза за превенция на увеличаването на LDL-C, което се наблюдава при прием на рибено масло или на други n-3 LCPUFAs, които съдържат основно DHA.

n3-PUFAs оказват редица благоприятни ефекти върху човешкия организъм: допринасят за нормалното функциониране на сърцето и кръвоносните съдове, за поддържането на нормалната функция на мозъка и на нормалното зрение, оказват противовъзпалителен ефект и имат положително действие върху когнитивните функции.

Астаксантинът, който също влиза в състава на криловото масло, е естествен мощен антиоксидант (по-силен от витамин Е и коензим Q10), който защитава мастните киселини от действието на свободните радикали.

Маслото от крил изглежда има активност по отношение на модулиране на множество класове липиди и липопротеини, включително понижаване на серумните TG и на LDL-C, при същевременно повишаване на HDL-C, успоредно с позитивен ефект върху глюкозната хомеостаза.

В проучване, включващо 120 пациенти, криловото масло е довело до понижение на TG с 11.5% и на LDL-C с 32.0%, и до покачване на HDL-С с 44.0% след тримесечен период на прием на хранителната добавка.

Предимства на маслото от крил при болните с диабет тип 2

Глюкозният транспортен протеин 4 (glucose transporter type 4 – GLUT 4) e регулиран от инсулина глюкозен транспортер, който се намира в мастната тъкан, в скелетните мускули и в сърдечния мускул.

В условията на ниски инсулинови нива, GLUT4 се натрупва в интрацелуларни везикули в мускулните и в мастните клетки. Инсулинът индуцира бързо увеличение на поемането на глюкозата, като предизвиква транслокация на GLUT4 от тези везикули до плазмената мембрана. Настъпва фузия на везикулите с мембраната, GLUT4 се интегрира в нея, като вече е в състoяние да транспортира глюкоза и в резултат глюкозната абсорбция се увеличава.

На клетъчната повърхност GLUT4 позволява дифузия на циркулиращата глюкоза по концентрационния й градиент в мускулните и в мастните клетки. След като навлезе в клетките, глюкозата бързо се фосфорилира от глюкокиназата в черния дроб и от хексокиназата в другите тъкани, за да образува глюкозо-6-фосфат, който се насочва към цикъла на гликолизата или полимеризира до гликоген.

Изчерпването на GLUT 4 в мускулните клетки и в клетките на мастната тъкан може да доведе до повишаване на нивата на кръвната глюкоза. Има данни, че маслото от крил може да предотврати този процес.

При пациентите с диабет е нарушено усвояването на глюкозата. Това се дължи или на дефицит на инсулин, или на резистентност към неговото действие. Криловото масло инхибира активността и експресията на глюкозо-6-фосфатазата. Това може да доведе до понижено освобождаване на глюкоза от черния дроб.

Също така, е добре известно, че болните с диабет са с повишен риск за сърдечносъдови заболявания и за нарушения на метаболизма на липидите.

Маслото от крил промотира окислението на мастни киселини в черния дроб. В резултат на това повече мастни киселини се метаболизират в черния дроб и по-малко навлизат в системната циркулация. Този процес се осъществява чрез активация на PPAR-alpha (рeroxisome proliferator-activated receptor alpha), който е транскрипционен фактор и е основният регулатор на липидния метаболизъм в черния дроб.

Активацията на PPAR-alpha промотира поемането, утилизацията и катаболизма на мастните киселини чрез регулация нагоре (up-regulation) на гени, участващи в транспорта на мастните киселини, в тяхното свързване и активация, както и в пероксизомното и митохондриалното им бета-окисление.

PPAR-alpha се активира предимно чрез свързването на лиганди. Синтетичните лиганди включват медикаментите от групата на фибратите, различни инсектициди, хербициди и органични разтворители, които се означават като пероксизомни пролифератори. Ендогенните лиганди включват мастни киселини като арахидонова киселина и други полиненаситени киселини.

Активирането на чернодробния метаболизъм на липидите предотвратява натрупването им в този орган. Това може да се асоциира и с по-ниски нива на триглицеридите в мускулите и в плазмата.

Криловото масло може да доведе до превенция и до обратно развитие на инсулиновата резистентност. Демонстрирано е, че допълнителният му прием намалява инсулиновия отговор след перорален прием на глюкоза.

Маслото от крил може да съдейства за редуциране на рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания (високо телесно тегло, нарушен капацитет за метаболизиране и складиране на глюкозата, нарушен липиден метаболизъм).

Пациентите с диабет тип 2 са особено податливи към сърдечносъдови заболявания поради увеличените серумни нова на мастни киселини поради нарушения капацитет на черния дроб за метаболизиране на липидите.

За тази група болни, които обичайно са с наднормено тегло/затлъстяване и с хипертриглицеридемия, се препоръчва диета, богата на n-3 LCPUFAs като ЕРА и DHA (намалено съотношение n-6/n-3 LCPUFA) с цел да се намали дислипидемията и инсулиновата резистентност. Освен това, те трябва да избягват консумацията на транс мазнини и на рафинирани въглехидрати.

Има данни, че благоприятните здравни ефекти на криловото масло превишават тези на рибеното масло:

– Повишение на HDL-С 10 пъти повече, отколкото с обикновеното рибено масло – 44.0 спрямо 4.2%

– Намаление на LDL-С 15 пъти повече, отколкото с обикновеното рибено масло 32.0 спрямо 2.0%

– По-бърза и по-лесна загуба на тегло поради подобряване на глюкозния метаболизъм и стабилизиране на серумните нива на глюкозата

– По-добро здравословно състояние на сърдечносъдовата система чрез понижаване на възпалението

– Превантивен ефект по отношение на тромбозите и артериалната хипертония

– Понижена ставна болка

– Подобряване на настроението и облекчаване на симптомите на предменструалния синдром при жените

Криловото масло е много по-ефективно от обикновеното рибено масло поради следните му свойства:

– Антиоксидантната му активност е 297 пъти по-голяма от тази на витамин А или витамин E и 47 пъти по-голяма от тази на обикновеното рибено масло!

– Най-изразеният антиоксидантен ефект се обуславя от астаксантина, който не се съдържа в обикновеното рибено масло. Той лесно преминава кръвно-мозъчната бариера, което осъществява както протективен, така и стимулиращ ефект върху когнитивните функции

– Криловото масло съдържа фосфолипиди, формиращи микроскопична бариера, която помага на клетките да елиминират токсините и увреждането от свободни радикали

– За разлика от рибеното масло, което е неразтворимо в стомаха, емулсифицира се от жлъчните киселини и чрез лимфната система достига до мастната тъкан и до други тъкани, маслото от крил се диспергира в стомаха и като фосфолипиден транспортен комплекс навлиза в системната циркулация и достига до клетъчните мембрани на еритроцитите, мозъчните клетки и тъканите на ставите

Ефективност на криловото масло в клинични проучвания

Всекидневният прием на хранителна добавка с масло от крил води до понижаване на серумните нива на TG на гладно, без да повишава стойностите на LDL-С при възрастни с гранични или повишени стойности на TG на гладно, показаха резултатите от 12-седмично клинично проучване, публикувани в списание Nutrition Research (4).

Проучването е проведено в САЩ и е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и мултицентърно. Участниците са на възраст 21-79 години, консумиращи рядко мазна риба и морска храна (по-малко от два пъти месечно) и с гранични или високи нива на TG на гладно (1.7-5.6 mmol/l при първия преглед).

Първичната цел на изпитването е оценка на ефектите върху серумните нива на TG на гладно на всекидневния прием на четири различни дози масло от крил (0.5, 1, 2 и 4 g) в сравнение с плацебо. Участниците са рандомизирани в пет групи. Рандомизирането е стратифицирано по пол.

Пациентите са инструктирани да избягват консумацията на риба и морска храна 36 часа, а на алкохол – 24 часа преди всяко посещение в болницата. Извършени са общо пет прегледа: един за скрининг, един за рандомизация и събиране на изходна информация, един на седмия ден, за да се потвърди, че пациентите приемат правилно хранителната добавка и два прегледа за оценка на ефикасността (на 6-а и 12-а седмица), когато е взета кръв за изследване.

Всички участници е трябвало да вземат 8 капсули от 500 mg на ден, приети с вода за 12-седмичния период на интервенция – 4 сутрин преди закуска и 4 вечер преди вечеря.

Различните дози на маслото от крил (0, 0.5, 1, 2 и 4 g/ден) са отговаряли на дневен прием на EPA+DHA от съответно 0, 100, 200, 400 и 800 mg/ден. Всички участници са попълвали всекидневно формуляр за спазване на терапията, в който са отбелязвали броя на капсулите и времето на приема им.

Теглото и индексът на телесна маса (BMI) са измервани при всички участници при всеки преглед. Кръв за определяне на серумните липиди е взета сутрин на гладно (=/>12 часа период на гладуване). Изследвани са общият холестерол, LDL-C, HDL-C и TG. Кръв за оценка на omega-3 индекса е взета при започване на проучването, след 6 и след 12 седмици, сутрин на гладно.

Оценката на безопасността е включвала измерване на артериалното налягане, сърдечната честота, събиране на информация за нежелани събития при всички прегледи, 12-канална електрокардиограма (ЕКГ), физикален преглед, изследване на урина, пълна кръвна картина, биохимия по време на скрининга и в края на проучването.

Стойности на TG на гладно от 5.65 mmol/l – много високи. Серумните концентрации на LDL-C cа били сходни между групите, със средна стойност 3.3 mmol/l.

Като цяло, маслото от крил е толерирано добре и не са наблюдавани сериозни странични ефекти, свързани с приложението му.

Комплайънсът на участниците е потвърден чрез измерване на омега-3 индекса. Нивата на този индекс са се повишили сигнификантно при всички терапевтични групи след 6 и след 12 седмици на допълнителен прием на масло от крил, докато при плацебо-групата той е останал непроменен.

Омега-3 индексът се е повишил с 3, 5, 12, 19 и 52% спрямо изходните стойности респективно при плацебо-групата и при получаващите 0.5, 1, 2 или 4 g масло от крил след шест седмици на прием на хранителната добавка. Съответните промени след 12 седмици са били със съответно – 3, 8, 18, 29 и 73%.

След шест седмици е установено, че при пациентите, приемащи 1, 2 и 4 g/ден крилово масло, е настъпило понижение с 0.21 дo 0.23 mmol/l на серумните нива на TG на гладно в сравнение с изходните им стойности, докато при получаващите 0.5 g/ден намалението е било с 0.15 mmol/l.

Промените, спрямо изходните нива, на стойностите на TG на гладно са били +3.9% за получавалите плацебо и -6.3% за приемалите масло от крил, като тази разлика от 10.2% в полза на маслото от крил е била статистически значима (p=0.0389).

Комбинацията от омега-3 полиненаситени мастни киселини с дълга верига и фосфолипиди, съдържаща се в маслото от крил, има добър профил на безопасност и може да се използва за понижаване на нивата на TG и увеличаване на омега-3 индекса, като тази интервенция не води до покачване на LDL-C или на общия холестерол.

Д-р Зорница ВАСИЛЕВА

* БиоКрил Актив, капсули 500 mg, е хранителна добавка. Две капсули (препоръчителна дневна доза) съдържат 1000 mg масло от крил включително:

– фосфолипиди от крил 450 mg

– омега 3 мастни киселини 250 mg

– ЕРА 120 mg

– DHA 70 mg

– антиоксидантът астаксантин 110 mcg

За допълнителна информация:

БиоКрил Aктив. МД, април 2014, бр. 2 http://www.spisaniemd.bg

Маслото от крил ефективно повлиява симптомите на артрит. МД, ьприл 2014, бр. 2,

Използвани източници:

1. Delarue J., Corporeau C., Lucas C. N-3 long chain polyunsaturated fatty acids: a nutritional tool to prevent insulin resistance associated to type 2 diabetes and obesity? Reprod Nutr Dev 2004; 44(3):289-299 http://rnd.edpsciences.org

2. Fedor D. Prevention of insulin resistance by n-3 polyunsaturated fatty acids. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009; 12:138-146 http://www.ncbi.nlm.nih.gov

3. Shaqaeva, M. Slavina L. Balabokin et al. Effect of squid liver and krill meat on blood serum atherogenicity in patients with type 1 diabetes mellitus. Probl. Endokrinol (Mosk). 1993;39(4): 21-23

4. Berge K., Musa-Veloso K., Harwood M. et al. Krill oil supplementation lowers serum triglycerides without increasing low-density lipoprotein cholesterol in adults with borderline high or high triglyceride levels. Nutrition Research 2014; 34:126-133 http://www.nrjournal.com/article/S0271-5317(13)00283-2/fulltext