Detemir има най-предвидим глюкозо-понижаващ ефект при деца и юноши с диабет тип 1 в сравнение с NPH инсулин и glarginе01/12/2014

Инсулин detemir (detemir) е свързан със значимо по-малка интраиндивидуална вариабилност на фармакокинетичния си профил на действие в сравнение с човешките инсулини NPH (neutral protamine Hagedorn) и с инсулин glarginе (glargine), използвани за осигуряване на базално покритие с инсулин, при пациенти с диабет тип 1 (ДТ1) на различни възрасти, включително при деца и юноши. Инсулин detemir […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.