Мястото на exenatide с удължено освобождаване в терапията на диабет тип 2


dd 01/10/2014

Захарният диабет тип 2 (ДТ2) се характеризира с комплексна потогенеза, в която роля играят редица фактори. Описаният от DeFronzo през 2008 година октет* от причини за развитие на ДТ2 включва: намалена инсулинова секреция, повишена глюкагонова продукция, повишена чернодробна продукция на глюкоза, намалено усвояване на глюкоза от мускулите, повишена липолиза, намален инкретинов ефект, повишена глюкозна реабсорбция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.