ACEi или ARB при диабетици?


dd 01/10/2014

Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) намаляват общата смъртност, сърдечносъдовата смъртност и нежеланите сърдечносъдови събития при пациентите със захарен диабет, докато ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) не повлияват посочените крайни цели, показаха резултатите от голям мета-анализ, публикуван в списанието на Американската медицинска асоциация JAMA Internal Medicine (1). Анализът обхваща само рандомизирани клинични проучвания, които изследват ефектите на ACEi […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.