ДОБЪР ДЕН01/06/2014

Уважаеми колеги,

Препоръките на европейските експерти по кардиология и диабетология за профилактика на сърдечносъдовите заболявания като исхемична болест на сърцето (ИБС), сърдечна недостатъчност, аритмии и периферна артериална болест при пациенти с предиабетни състояния и захарен диабет (ЗД), са една от водещите ни теми в този брой. Ръководството бе разработено от Европейското дружество по кардиология и от Европейската асоциация за изучаване на диабета.

Жените със ЗД имат с 44% по-висока заболеваемост и смъртност от ИБС, отколкото мъжете с диабет, показа мета-анализ на данните от 64 проучвания, публикуван в списание Diabetologia. Втори отделен анализ, публикуван в списание The Lancet, показа, че диабетичките имат и 25% по-висок риск за появата на инсулт в сравнение с противоположния пол. Тези данни показват, че при пациентките с предиабетни състояния и изявен ЗД трябва да се контролира внимателно артериалното налягане, кръвната глюкоза и дислипидемията, за да се намали опасността от възникването на остри коронарни и мозъчносъдови събития.

Коя е най-добрата стратегия за начална фармакотерапия при ЗД тип 2 и кои са най-подходящите средства за допълваща терапия? Опитали сме се да отговорим на тези въпроси в три последователни статии, обобщаващи експертизата на водещи диабетолози от публикации във водещите медицински списания в света.

Затлъстяването е тежък световен проблем - представяме ви анализ на данните за 186 държави през последните 33 години, който показва увеличение на броя на хората с наднормено тегло/затлъстяване с 27.5% при възрастните хора и с 47.1% при децата.

Антилипемичен медикамент бе свързан със забавяне на прогресията на диабетната ретинопатия при пациенти със ЗД тип 2. Представяме ви данните от две клинични проучвания по темата.

Бихормоналният „бионен панкреас“ е тестван при 20 възрастни (над 21 години) и 32 подрастващи и младежи (от 12 до 21 години) с диабет тип 1 за период от пет дни в извънболнични условия, като резултатите от две отделни проучвания бяха предствани на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация. През това лято ще се проведе и трето проучване при по-малки деца - от 6 до 12 години.

Системата се състои от iPhone, който задава алгоритъм за контрол, две отделни помпи (t:slim, Tandem Diabetes Care) за подкожна доставка на хормоните инсулин и глюкагон и сензор за постоянно мониториране на глюкозата. Бионният панкреас се различава от настоящите инсулинови помпи, които са предназначени за постоянна подкожна инфузия само на хормона инсулин.

Приятно четене на Доктор D!

Покажете броя на колега