Рехидратация при диабетна кетоацидоза – спазват ли се препоръките?


dd 01/04/2014

Триадата от хипергликемия, кетонемия и ацидоза може да се представи с мнемоничното съкращение ДКА: Диабетици със серумна глюкоза >14 mmol/l Кетонемия/Кетонурия (+++) Ацидоза (pH<7.3, НСО3 <15 mmol/l) Характерните за ДКА признаци и симптоми също могат да се представят посредством мнемоничното съкращение ДКА: Д: Делир, Диуреза, Дехидратация (3Д) К: Кусмаулово дишане, Кетотичен дъх (2К) А: Абдоминална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.