Предимства на комбинацията saxagliptin и metformin при пациенти с диабет тип 2 и неадекватен контрол с metformin


dd 01/04/2014

Комбинираното приложение на saxagliptin и metformin подобрява значимо редица показатели за гликемичен контрол при пациенти със захарен диабет тип 2 (ДТ2), поддържали до момента неадектавен контрол с монотерапия с metformin. Добавянето на saxagliptin, който е селективен инхибитор на ензима дипептидил-пептидаза-4 (dipeptidyl peptidase-4 – DPP-4), към началната терапия със стабилна доза metformin, постига важни допълнителни ползи, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.