Нови препоръки на ESC и EASD за профилактика на сърдечносъдовите заболявания при предиабет и диабет


dd 01/04/2014

Водещите кардиолози, със съдействието на водещите диабетолози, в Европа разработиха и публикуваха през 2013 година нови, базирани на доказателствата, препоръки за диагноза и поведение при захарен диабет (ЗД), предиабетни състояния (нарушения в глюкозния метаболизъм) и профилактика на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Пълният текст на ръководството на Европейското дружество по кардиология (ESC) и на Европейската асоциация за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.