Диабетна невропатия


dd 01/04/2014

Диабетната невропатия се дефинира като „наличие на симптоми и признаци на увреждане на периферните нерви при диабетици след изключване на всички други възможни причини“. Потвърждаването на диагнозата изисква прецизно електрофизиологично количествено изследване, провеждането на тестове за установяване на нарушения на сетивността и на автономната функция. Диабетната невропатия (DN) е хетерогенна група от неврологични увреждания с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.