Четири нови ръководства за превенция на сърдечносъдовите заболявания01/04/2014

Американския кардиологичен колеж (ACC) и Американската сърдечна асоциация (AHA)* публикуваха четири нови клинични ръководства, свързани с превенция на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) при възрастни хора - оценка на сърдечносъдовия риск, стратегия на поведение при дислипидемия и наднормено тегло, и промяна в начина на живот.

Насоките за поведение са публикувани в списанията Journal of the American College of Cardiology и Circulation: Journal of the American Heart Association (1-4) и бяха сред основните теми на научните сесии на AHA 2013 година.

1. Оценка на сърдечносъдовия риск: предложено е ново уравнение за изчисление на индивидуалния 10-годишен риск за неблагоприятен сърдечносъдов инцидент** (http://my.americanheart.org/professional/StatementsGuidelines/PreventionGuidelines/Prevention-Guidelines_UCM_457698_SubHomePage.jsp). Разликата, в сравнение с предишни системи за оценка на риска, е включването на риска за настъпване на инсулт.

2. Поведение при дислипидемия: основната и принципна разлика спрямо предишните и спрямо европейското ръководство е премахването на строго установените прицелни нива за холестерол в липопротеините с ниска плътност (LDL). За сметка на това фокусът е изместен върху установяване на подходящата интензивност на липидопонижаващата терапия при всеки конкретен пациент.

Потвърждава се отново, че по отношение на липидопонижаващата терапия, съотношението полза/риск е най-благоприятно за статините.

За допълнително улеснение са обособени четири групи болни, при които ползата от приложение на статини е най-висока:

- Пациенти с анамнеза за атеросклеротично ССЗ (АСCCЗ)***

- Тези с нива на LDL-холестерол (LDL-C) =/>4.9 mmol/l, което включва много пациенти с фамилна дислипидемия

- Болни със захарен диабет (ЗД) на възраст между 40 и 75 години, без известно АСССЗ и с нива на LDL-C между 1.8 и 4.9 mmol/l

- Случаите с изчислен 10-годишен сърдечносъдов риск =/>7.5%, без анамнеза за AСССЗ или за ЗД и със стойности на LDL-C между 1.8 и 4.9 mmol/l

Високоинтензивна статинова терапия (по дефиниция: лечение, което понижава LDL-С с поне 50%) е показана за първите две групи.

Хората със ЗД могат да бъдат насочени към високоинтензивна или умереноинтензивна терапия, в зависимост от индивидуално изчисления сърдечносъдов риск

За пациентите от четвъртата група е подходяща умереноинтензивна липидопонижаваща терапия (свързана с 30-49% редукция на стойностите на LDL-С).

3. Поведение при наднормено тегло и затлъстяване - обърнато е специално внимание на пет критични момента:

- Индексът на телесна маса (BMI, ИТМ) трябва да е първият бърз метод за оценка на хората с наднормено тегло, последван от обиколка на талията за прецизиране на риска

- Клиничните ползи са значими дори при 3 до 5% загуба на тегло с цел подобряване на здравословното състояние

- Няма предпочитана специфична диета; препоръчва се даване на насоки за намаляване на калорийния внос, съобразени с предпочитанията на пациента и здравословното му състояние

- Бариатричната хирургия е призната като подходяща алтернатива за пациенти с BMI >/=35 kg/m2 и свързани със затлъстяването придружаващи заболявания или с BMI >/=40 kg/m2, независимо от придружаващите заболявания

4. Промяна в начина на живот: набляга се на диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, бобови растения, птиче месо, риба, нетропическо растително олио и ядки. Трябва да се ограничават наситените и транс-мастните киселини (за редукция на холестероловите нива) и натриевият хлорид (понижение на артериалното налягане).

Физическата активност трябва да е поне 40 минути, най-малко 3-4 пъти седмично, умерено до високо-интензивна, като все повече специалисти препоръчват всекидневни физически упражнения от поне 20-30 минути.

Д-р Яна СИМОВА, д.м.

* АСС - American College of Cardiology www.cardiosource.org/acc

АНА - American Heart Association www.heart.org/HEARTORG

** 10-годишен риск за нефатален МИ, причинен от исхемична болест на сърцето (ИБС) смърт, нефатален или фатален инсулт

*** ACCСЗ - остър коронарен синдром, анамнеза за остър миокарден инфаркт (МИ), стабилна или нестабилна ангина пекторис, коронарна или друга реваскуларизация, инсулт, транзиторна исхемична атака (ТИА), периферна съдова болест, за която се смята, че e с атеросклеротичен произход

Използвани източници:

1. Goff D., Lloyd-Jones D., Bennett G. et al. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2013; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.005 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1770220

2. Stone N., Robinson J., Lichtenstein A. et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults. J Am Coll Cardiol 2013; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.002 http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.cir.0000437738.63853.7a

3. Jensen M., Ryan D., Apovian C. et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults. J Am Coll Cardiol 2013; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.004 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1770219

4. Eckel R., Jakicic J., Ard J. et al. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2013; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.003 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1770218