Аортната ригидност е маркер за сърдечното състояние при диабетици


dd 01/04/2014

Измерването на аортната ригидност помага да идентифицираме пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), които са с повишен риск за фатален или нефатален миокарден инфаркт (МИ), инсулт или други нежелани сърдечносъдови събития, показаха резултатите от проучването Rio de Janeiro Type 2 Diabetes Cohort Study, публикувани в списание Diabetes Care (1). Оценката на аортната (артериалната) ригидност е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.