GLP-1 базираната терапия не е свързана с повишен риск за панкреасно увреждане


dd 01/12/2013

GLP-1 базираната терапия* при диабет тип 2 не е свързана с риск за панкреасно увреждане, според становището на Европейската лекарствена агенция (ЕМА), публикувано през лятото на тази година (1). Този клас включва две групи медикаменти: агонисти на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) и инхибитори на дипептидилпептидаза-4 (DPP-4), които са ефективно лечение (приложени самостоятелно или в комбинация) на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.