Нормалните здрави клетки01/10/2013

Нормалните здрави клетки съдържат висока концентрация на магнезий и калий, докато калций и натрий са извънклетъчни минерални съставки.

Здравите клетки поддържат висок калциев градиент, тъй като калциевите йонни помпи и канали осигуряват концентрация на калциевия йон в клетъчната цитоплазма от порядъка на 1/10 000 от тази в извънклетъчната среда.

Вътреклетъчният магнезий също контролира калциевия градиент посредством Mg2+-C-AMФ (азенозин монофосфат) информационна система, която изпраща сигнали за секрецията на редица хормони и невротрансмитери като катехоламини (адреналин), ACTH, TSH, FSH, LH, вазопресин, секретин…

Нарушаването на този клетъчен градиент отключва патологични процеси като артериална хипертония, атеросклероза, инсулинова резистентност, неврологични нарушения, калцификация на меките тъкани и малигнена трасформация. Пролонгираното повишение на интрацелуларната концентрация на калция е универсално токсично за клетките.

Инсулиновата резистентност е свързана с хиперинсулинемия и с повишени нива на вътреклетъчен калций поради нарушена активност на мембранните катионни помпи – аденозин трифосфатази (АТФ-ази), като калциева АТФ-аза и натриевокалиева AТФ-аза.

Сърдечносъдовите заболявания при захарен диабет като диабетна кардиомиопатия, артериална хипертония и атеросклероза са тясно свързани с промените в мембранния контрол на калциевите и магнезиевите йони.

Контролирането на йонния поток през клетъчната мембрана на сърцето и периферните съдове може да играе важна роля в превенцията и лечението на ССЗ, като оротатите са най-ефективните вътреклетъчни транспортери на магнезий и калий.

Магнезий и калий са вътреклетъчни микроелементи – тяхната концентрация в клетките е 800 и 1400% по-висока отколкото тази в плазмата. Съотношението при калция е обратното – неговата концентрация в извънклетъчната среда е хиляди пъти по-ниска отколкото в клетъчната цитоплазма.

При миокардна исхемия този електролитен градиент се нарушава, като се увеличават концентрациите на калций и натрий в клетките, а тези на магнезий и калий – се понижават. Една от причините за стандартното приложение на блокери на калциевите канали е именно да се постигне таргетно коригиране на това нарушение. Използването на соли (оротати) за вътреклетъчна доставка на магнезий и калий е алтернативен подход – интрацелуларна електролитна транспортна терапия срещу клетъчна хипоксия.

Оротатите са минерални соли на оротовата киселина, които са естествена съставка на различни храни, включително и на млечните продукти.