Хипогликемия при диабет



01/10/2013

Работна група на American Diabetes Association и Endocrine Society на САЩ публикува стратегия за превенция на хипогликемията в клиничната практика, както и препоръки за поведение при пациентите с диабет, които имат повишен риск за нейното възникване – случаи, които получават лечение с инсулинови секретагози (сулфонилурейни препарати или глиниди), или с инсулин (1). Подобни пациенти трябва […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.