Пери-оперативен риск при диабет


dd 01/04/2013

Пациентите с диабет са с повишен пери-оперативен риск (повишена заболеваемост и смъртност) най-вече поради наличието на крайно органно увреждане в резултат на микросъдови и сърдечносъдови усложнения (1). Поради широкото разпространение на диабета, лекари от всички оперативни специалности се сблъскват с този вид пациенти във всекидневната си клинична практика. Основните периоперативни рискови фактори при диабет са: […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.